top of page

Met elkaar!

Het glijden over vaarten en meren, tussen rietkragen, de gezelligheid op de natuurijsbanen waar iedereen, ondanks kou en wind, lijkt te lachen, dat gevoel is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse cultuur. ‘Met elkaar dit erfgoed in stand houden’, is de wens die KNSB-directeur Herman de Haan in dit boek dan ook uitspreekt over schaatsen op natuurijs. 

 

En inderdaad. Dat, precies dat, moeten we doorgeven. Dus daarom de KNSB-opleiding tot natuurijsmeester. Daarom is er een gilde van natuurijsmeesters opgericht. En daarom dit boek, dat ook gebruikt gaat worden in de opleiding tot natuurijsmeester. De kennis die generaties natuurijsmeesters aan elkaar wisten door te geven, houden we zo in stand. En zo kunnen we dat rijke cultuurgoed dat we door de eeuwen heen opgebouwd hebben, ook in tijden van opwarming blijven overdragen en zelfs vernieuwen.

 

Dit boek is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor de ijsmeester zelf, maar is geschreven voor iédere natuurijsliefhebber. Want ‘met elkaar’ gaat verder dan alleen de natuurijsmeester, al komt hij in dit boek terecht ruimschoots aan het woord. Natuurlijsliefhebber, dat zijn we uiteindelijk allemaal, dus dit boek is gewoon voor iedereen die het plezier op het ijs ervaren heeft en het in de toekomst wil blijven ervaren. Zodat we dat gevoel en de noodzakelijke kennis blijvend vasthouden en ook aan de generaties die na ons komen, kunnen doorgeven. Met elkaar!

bottom of page